Bestyrelsen

Formand: Tina Thillerup (tlf. 25852279 mellem kl. 20-21)
Næstformand: Michael Thillerup
Kasser: Dorthe Johansen
Sekretær: Annette Johansen
Bestyrelsesmedlem: Tina Sørensen
Bestyrelsessuppleant: Monica Walther


Bilagskontrollant: Mette Staffe
Bilagskontrollant suppleant: Lizzi Jensen

Ovenstående bestyrelse blev valgt ind på Generalforsamlingen d. 11/6-2021

Mail til foreningen Info@allinonedance.dk