Kontingent og danseafgift

Der betales 200 kr. i kontingent pr år.

Der udover betales der 400 kr. i danseafgift pr sæson og en sæson er fra august til december og fra januar til maj. Man kan herefter danse på alle de hold man vil.

Hos All In One Dance for du massere af dans for pengene!

Kontingentet skal indbetales til vores konto i Nordea Bank reg. 2204 konto 0757477130 Husk at skrive dit navn og hold på indbetalingen, så kasseren kan notere din indbetaling.