Kontingent

Der betales 550 kr. pr hold pr sæson og en sæson er fra august til december og fra januar til maj. Hvis man går på flere hold, er prisen for hvert efterfølgende hold 200 kr. pr sæson.

Kontingentet skal indbetales til vores konto i Nordea Bank reg. 2204 konto 0757477130 Husk at skrive dit navn og hold på indbetalingen, så kasseren kan notere din indbetaling.