Rystesammenfest 2020

Her er lidt stemningsbilleder fra både før og under festen.
Vi benytter her lejligheden til at sige tak til alle vores dansere som deltog og gav en hånd med til at vi havde en dejlig aften.

Så skulle der gøres klar til borddækning.
Lene, Annette m.fl. sørgede for fin borddækning med vores nye farver. Der blev ikke overladt noget til tilfældighederne – alt stod snor lige! Der blev taget ekstra hensyn pga. Corona-virus.
Connie giver den gas med vores dansere.
Connie sørger for musikken spiller men andre ser på indtil de selv skal på gulvet for at danse igen.
Vi havde god plads mellem danserne til trods for at håndværkerne fyldte en del i bagtil.. Hvor der er vilje er der vej.
Vi skulle gøre det så nemt som muligt af hensyn til Corona – derfor blev maden til smørebrød.
Vi havde dejlig med massere plads. Afstandskrav blev overholdt (endda med 1,5 meter mellem hver siddeplads og mellem bordene.

Der blev snakket og hygget ved hvert bord.
Michael var bankoopråber og Annette var både kontrollør og gaveuddeler
Sponsorgaverne som blev fordelt på Banko og på lodtrækning.

Her ser vi aftenens heldige vindere:

Snakken går for sig i køkkenet, mens der laves mere kaffe.